Su Hazırlama ve Basınçlandırma Gereksinimlerinin Olduğu Alanlar

Su Hazırlama ve Basınçlandırma Gereksinimlerinin Olduğu Alanlar

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunması amacıyla binalarda temiz suyun kirlenmesinin önleyerek kullanma yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağının yapılma ve uygulama alanıdır.

Sıhhi tesisatçılar montaj işlemlerini sıhhi tesisat projelerine göre yaparlar. Dolayısıyla bir sıhhi tesisatçı projeyi okumayı bilmiyorsa standardına ve tekniğine uygun iş yapamaz. Bu eğitim materyalinde sizlere bir sıhhi tesisat projesinin aşama aşama nasıl hazırlandığını, nasıl çizildiğini, çizilirken hangi ölçütlerin göz önüne alındığını ve hesaplamaların nasıl yapıldığını standardına ve tekniğine uygun olarak öğretmek hedeflenmiştir.

Kritik basınç kaybı hesaplarına göre kullanım suyu için şebeke basıncı ve atık su için kanalizasyon kotları dikkate alınarak şebeke basıncının aşıldığı durumlarda sistemi basınçlandırma için hidrofor üniteleri, kanalizasyon kotları kurtarmadığı durumlarda pis su pompaları tesis edilir. Yerleşke içerisinde kanalizasyon söz konusu olmadığı takdirde fosseptik tasarımı yapılır.

İnsan sağlığına risk teşkil etmemesi ve tesisata zarar vermemesi için yumuşatma ve filtreleme işlemleri, tedarik edilen suyun özelliklerine göre tasarlanmalıdır.

Bize Ulaşabilirsiniz

Tüm proje, görüş ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz!

×